SPAR Garnier Green Beauty nyereményjáték játékszabálya

A Szépülj te is! Töltsd fel a kódot és nyerj! nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „SPAR Garnier Green Beauty nyereményjáték“ reklám-akció szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője és lebonyolítója:
Eurolex Consulting Kft.
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 3. 1. em. 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-866900 (a továbbiakban „Szervező“ vagy „Lebonyolító”)
Adószám: 13665142-2-41

2. A játék ideje és helye

A játék 2021.04.08-tól 2021.04.28.-ig, Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban bármely magyarországi Spar illetve Interspar üzletben forgalmazott, 2021.04.08. és 2021.04.28. között vásárolt bármilyen Garnier termékkel (arcápolás, hajápolás, hajfestés, dezodor, testápolás) (a továbbiakban ”verseny-termék”) részt lehet venni.

3.2 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkoznak a jelen szabályzat 6.7 cikke szerinti kizárási feltételek, és aki a jelen szabályzat 3.3 pontjában foglaltak szerint regisztrál a játékban való részvételre, a verseny-termék vásárlást igazoló blokkot/blokkokat gondosan megőrzi, és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek. (a továbbiakban: „Játékos”)

3.3 A Játékos regisztrál a játékban való részvételre a https://szepuljteis.hu weboldalon. A regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos elfogadja a Játékszabályzatban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A Játékos teljesen és a valóságnak megfelelően kitölti a játék regisztrációs űrlapját, azaz, a regisztrációs űrlapba beírja:

  • utónevét és családi nevét,
  • e-mail címét,
  • telefonszámát,
  • a verseny-termék vásárlás dátumáról és idejéről szóló, a blokkon/blokkokon feltüntetett információt,

A regisztráció során a Játékosnak lehetősége van arra is, hogy a Facebookon használt adataival töltse fel a regisztrációs adatainak egy részét, de ez esetben engedélyezni kell a regisztráció során a Facebook logóval ellátott “Regisztráció Facebook fiókkal” gombra kattintva, hogy a rendszer a Facebookon megadott adataihoz hozzáférjen (név, email cím), de ezt követően az így regisztrálóknak is meg kell adniuk a telefonszámukat.

A Szervező kizárólag azokat a blokkokat fogadja el, amelyen egy vagy több vásárolt verseny-termék 2499 Ft értékben feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható maga a termék, és a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a 2. pontban megjelölt időtartam alá esik. Amennyiben a verseny-termékek ára a blokkon a megadott minimális összegnél alacsonyabb, az adott blokk érvénytelennek fog minősülni.

A résztvevő köteles a termékek megvásárlását igazoló eredeti blokkot a nyereményjáték teljes időtartama alatt, valamint a nyereményjáték lezárását követő 60 napon keresztül sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni.
Szervező kizárólag azon blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt termékek egyértelműen és olvashatóan feltüntetésre kerülnek és egyértelműen beazonosítható a verseny-termék márkaneve és/vagy maga a termék, továbbá a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a nyereményjáték időtartamára esik.

Minden Játékos, aki a promóciós időszak alatt érvényes AP kódot töltött fel, automatikusan részt vesz a nyereménysorsoláson.

Hamisított vagy manipulált Pályázatok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban. Egy AP kód csak egyszer használható fel, egyszer jogosít nyertességre.
Egy játékos a játék időtartama alatt kizárólag egyszer jogosult regisztrálni a weboldalon.
A Játékba a promóciós weboldalon beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverére való beérkezésük a mérvadó.

3.4. Sikeres regisztrációt követően a Játékos feltölti a versenytermék(ek) vásárlását igazoló blokkján szereplő AP kódot, az ún. 9 (kilenc) jegyű promóciós kódot (továbbiakban Promóciós kód): Pályázat).
A nem megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.
Az AP-kód (Promóciós kód) egy egyedi pénztárgép-azonosító jel, amely az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító (minta számsor: AP B12345678). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló blokkon a legutolsó sorban megtalálható.

3.5. A Játékban kizárólag a https://szepuljteis.hu weboldalon beregisztrált pályázatok vehetnek részt, egyéb internetes oldalakról vagy e-mailen keresztül beérkező pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

3.6. A Pályázat elküldését követően a promóciós weboldal automatikus visszajelzést küld a Játékosnak a kódfeltöltés sikerességéről.


3.8. Ha a Játékos több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló blokkon dokumentált, önálló vásárlás szükséges. Amennyiben azonos AP kód vagy számlaszám, dátum és időpont adatok két külön vásárlást takarnak, a rendszer azt egy vásárlásként kezeli, a második kódot ismétlésnek veszi és hibaüzenetet küld. Ezért amennyiben kettő vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több, mint egy perc elteltével elvégezni.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a Játék végét követően még legalább 60 napig őrizzék meg a Játékban szereplő termék vásárlását igazoló blokkot, ugyanis a nyereményre való jogosultsághoz a blokkot a Szervező ellenőrzés céljából, a Nyertes értesítését követő 15 naptári napon belül minden esetben bekérheti.
A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák, vagy amit a saját facebook profil megadásával küld be a Játékba. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat automatikusan kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet ad meg, nem saját adatokkal regisztrál a Promóciós weboldalon, vagy nem saját Facebook profilt vesz igénybe, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és az adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost jelszavának titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat során történt regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.3.9 A Résztvevők, a blokkokat, a fentebb feltüntetett szabályok alapján csak ebben a játékban használhatják fel. Azok, más játékban vagy a Szervező más reklám-akcióján való felhasználása nem lehetséges.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 Jelen játék nyereménye három darab Soda stream szódagép , összesen 67500 Ft értékben
A játékban megszerezhető nyeremények a következők:

  • 3 db Soda Stream szódagép egyike

4.2 Kiválasztási mechanizmusok:
Szervező a Játék időtartama alatt sorsolással – 2021. április 08.– 2021. április 28. között – érvényesen beküldött pályázatok közül 2021. április 30-én 13 óra 00 perckor közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 3 (három) db nyertest sorsol ki.

4.3. A nyertesek sorsolása nyilvános. A sorsolás helyszíne Dr. Kuti Szilvia Közjegyzői Irodája (1052 Budapest, Szervita tér 5).

4.4. A feltöltött AP kódot tartalmazó blokkot a Játékosnak a játék végétől számítva 60 (hatvan) naptári napig sértetlen és jól olvasható állapotban kell megőriznie és azt a Szervező ez irányú kérése esetén bemutatnia. Amennyiben a bekérésnek a Játékos nem tud eleget tenni, úgy, a Játékosnak megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező felülbírálhatja.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

Személyes átadás-átvétel
5.1 A Lebonyolító – legkésőbb a játék kiértékelését követő öt munkanapon belül – a regisztrációs űrlapon feltüntetett telefonszámon vagy e-mail címen fogja keresni a nyertest, felkérve arra, hogy vegye fel nyereményét és azzal egyidejűleg mutassa be a nyereményre jogosító verseny-termék vásárlást tartalmazó eredeti blokkot. A játék teljes ideje alatt, minden résztvevő csak egy nyereményt szerezhet.

A Játékosok hozzájárulnak, hogy nyereményre való jogosultság esetén a Szervező a nyereményeket a nyertes neve feltüntetésével, kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes, és hogy minden nyertes csak egy nyereményre jogosult.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán (pl. postaköltség) és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán felmerülő utazási költséget).

A nyeremény átvételével kapcsolatosan kizárólag a nyertesnek ad a Szervező tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével a Szervező az említett üzenetben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át.

5.1 A Szervező a nyereményeket, a játék befejezését követően, legkésőbb 2021. június 30-ig fogja átadni a nyerteseknek. A nyeremény-átadásról jegyzőkönyv készül, melyet a nyertes köteles aláírásával megerősíteni. A jegyzőkönyvben mindig fel kell tüntetni a nyertes utónevét, családi nevét és címét.


5.2. A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azon résztvevőktől, akiknél csalás vagy tisztességtelen eljárás gyanúja merül fel, bekérje a játékra történt regisztráláshoz használt, verseny-termék vásárlást igazoló blokkokat. A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is – csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek merülnek fel a verseny-termék vásárlást igazoló blokkok megszerzését illetően, vagy a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztráláshoz használt és a résztvevőt nyereményre jogosító verseny-termék vásárlás, nem elégíti ki a jelen játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező – saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolati e-mailen vagy telefonszámon – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 7 munkanap telik el – kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, a dokumentumok rendelkezésre bocsátására, valamint a nyeremény átvételére történő felkérést követő 10 munkananapon belül, bármilyen okból, a kért dokumentumokat nem juttatja el a Szervezőhöz, vagy nem veszi át a nyereményt.

6. Záró rendelkezések

6.1 A szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokra és kötelezettségekre Magyarország a magyar jog alkalmazandó.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.

6.4 A tárgynyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók át. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének, illetve a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.), reklámanyagaiban – a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt – közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A jelen játékkal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

6.7 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének és a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel, illetve a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.-vel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Rendező, a nyereményt – saját belátása szerint – jótékonysági célokra fordíthatja.

6.9 A teljes jelen szabályzat [https://szepuljteis.hu/] oldalon kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2021. március 22.